Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Po 600/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

Skarga Ł. W. na decyzję SKO w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań