Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Rz 329/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 770/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i postanowienia Prezydenta Miasta [...] nr [...].

II SA/Rz 769/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i postanowienia Prezydenta Miasta [...]. nr [...].

II SA/Rz 1551/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 912/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego