Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 308/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 821/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 889/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Sz 1154/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1006/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 170/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Sz 1224/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 973/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 66/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 259/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   9