Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1165/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

II SA/Sz 258/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 178/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 257/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 220/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej I

II SA/Sz 657/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 572/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 574/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 601/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 598/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2