Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1006/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 1224/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 973/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 946/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia odsetek od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1548/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 1223/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego