Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 368/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2172/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 559/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 16/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 18/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 36/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia [...] nr [...]w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 847/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 139/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

VIII SA/Wa 19/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2