Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wr 380/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 155/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie przyznania D. T. zaliczki alimentacyjnej na dzieci: J., D., R., K., K., K. T.

IV SA/Wr 17/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla decyzję I i II instancji.