Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wr 380/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uznania za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych, , ,

IV SA/Wr 366/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 262/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 164/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Wr 291/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego