Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 791/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

III SA/Gd 620/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego