Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Op 172/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 345/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 412/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi małoletniej B. B. reprezentowanej przez matkę D. B. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego