Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

VIII SA/Wa 847/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego