Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 185/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o rozłożenie na raty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

I OW 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

I OW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.K. o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej