Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 614/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

I OW 146/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu T. B. należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

I OW 148/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy W.M. dotyczącej umorzenia nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami w całości lub części albo rozłożenia na raty