Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Ke 44/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 141/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1/

II SA/Rz 1178/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 797/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 523/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Gd 1017/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 842/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Gl 857/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 323/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 362/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.
1   Następne >   +2   +5   +10   70