Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 130/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 132/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 806/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 129/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 131/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej