Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 1072/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 340/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 289/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległych zaliczek alimentacyjnych.

II SA/Bk 95/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej za okres wsteczny

II SA/Bk 569/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 629/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 338/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 765/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bk 179/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Bk 554/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zaliczki alimentacyjne
1   Następne >   2