Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wr 142/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej