Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 248/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odmowy odroczenia terminu spłaty

III SA/Kr 319/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej I

III SA/Kr 218/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 386/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 1305/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Kr 1452/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1183/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności alimentacyjnych