Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II GSK 1132/11 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w W. na czynność P. L. Ł. Spółki z o.o. w Ł. w przedmiocie ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane