Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II SA/Sz 411/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 904/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Sz 625/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego