Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 654/17 - Wyrok NSA z 2017-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych