Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

3/II SA 4473/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zamówienia publicznego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (...).