Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

I SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

II GSK 392/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 634/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

II GSK 1220/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2290/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II SA/Go 122/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu dofinansowania

V SA/Wa 2676/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

I SA/Ol 71/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

V SA/Wa 1969/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu państwa;
1   Następne >   +2   +5   7