Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II GSK 597/13 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi P. R. Spółki z o.o. w W. na czynność Województwa Ś. w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego