Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Skarżony

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 12 października 1999 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia zamówienia publicznego z wolnej ręki przekraczającego równowartość kwoty 2

I SA/Łd 896/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z 21 czerwca 1999 r. (...) stwierdzającą nieważność uchwały Rady Miejskiej P. w sprawie ustalenia zasad zakupu elementów infrastruktury miejskiej przez Gminę P. -