Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

IV SA/Gl 1065/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

IV SA/Gl 173/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

IV SA/Gl 251/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 164/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 275/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 779/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 620/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 947/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 906/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 459/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia
1   Następne >   +2   4