Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 8/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie funkcjonariusza Policji

II SA/Op 45/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych

II SA/Op 297/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 369/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 10/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie godzin pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

II SA/Op 512/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 223/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na pismo w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II SA/Op 37/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-26

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 kwietnia 2018 r. sprawy ze sprzeciwu A. P. K. od decyzji Wojewody Opolskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oddala sprzeciw.

II SA/Op 278/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencję pracy tymczasowej
1   Następne >   2