Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony Inne X

I OSK 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

I OSK 608/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie niepowołania do pełnienia urzędu sędziego postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

III SA/Kr 826/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi ' A. - R.' P. K. na stanowisko Komendanta Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zawarte w piśmie dnia [...] ([...]) w przedmiocie refundacji wynagrodzeń

II SA/Rz 556/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi I. C. na uchwalę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

II SA/Rz 555/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie powołania Komisji Orzekającej dla oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza

II SA/Sz 1072/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Centrum Integracji Społecznej w przedmiocie zaprzestania realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

III SAB/Łd 4/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. w przedmiocie niepodjęcia decyzji w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego zobowiązuje Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego przez S. G., w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia Sądu.

II SA/Sz 1343/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Centrum Integracji Społecznej w R. w przedmiocie zaprzestania realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

VI SA/Wa 1887/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej

II SA/Sz 1131/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Integracji Społecznej [...] w przedmiocie zaprzestania realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
1   Następne >   2