Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 1887/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej

VI SA/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie kary upomnienia w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie