Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 65/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Gd 313/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji egzaminatorów

I OZ 365/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. W. na postanowienia SKO w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie o rejestrację pojazdu

II SA/Rz 1478/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej