Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Lu 13/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego