Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA 1976/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie kary dyscyplinarnej

SA/Wr 1351/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-11

skargę Spółdzielni Inwalidów 'T. -S.' na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie aktualizacji ceny gruntów i opłaty rocznej z tytułu użytkowania tych gruntów.

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego