Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego