Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 861/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XI/1352/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/144/2002 Rady Gminy C. w sprawie budżetu Gminy C. na rok 2002 w części dotyczącej zaplanowania w budżecie gminy wynagrodzeń osobowych przewyższających wielkość wynagrodzeń za 2001 r.