Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 572/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty prawa do stypendium

I OSK 2292/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Bd 237/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I OSK 847/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Gd 122/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego

IV SA/Gl 251/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 164/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 906/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Ol 387/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I OSK 844/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1   Następne >   +2   5