Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

SA/Po 3155/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-08-17

Skarga Jerzego M. na decyzję Wojewody w Sz. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi i umorzenia postępowania.