Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

II SA/Go 17/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia za pracę

IV SA/Wr 233/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie wypłacenia nagrody jubileuszowej oraz wypłacenia odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę

I OSK 1742/06 - Wyrok NSA z 2007-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie nakazu wypłaty bezpodstawnie dokonanych potrąceń z należnego wynagrodzenia za pracę

I OSK 1433/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1441/06 - Wyrok NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1025/12 - Wyrok NSA z 2013-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Wa 1448/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii przez inspektora pracy

I OSK 1367/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy w przedmiocie nakazu wypłaty wynagrodzenia pracownikom

II SA/Ol 247/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

I OSK 444/11 - Wyrok NSA z 2011-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
1   Następne >   3