Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 1097/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

I SA 887/95 - Wyrok NSA z 1996-08-29

skargę Mariana B. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.

OPK 23/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

Naczelny Sąd Administracyjny - przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Piotra M. od decyzji Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.