Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA 1728/92 - Wyrok NSA z 1992-12-18

skargę Janusza K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uposażenia.

III AZP 10/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-07-23

Skarga Piotra K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem II SA 317/92 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy ochrona prawna trwałości zatrudnienia przewidziana w art. 26 ustawy o obowiązkach i prawach posłów i senatorów /Dz.U. 1991 nr ...