Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Rz 284/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego na skutek wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania tej decyzji

II SA/Op 512/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego