Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 868/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do zasiłku.