Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

OSK 1148/04 - Wyrok NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Sz. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 416/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,