Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1528/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki

II SA/Ol 1030/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie powołania powiatowej rady zatrudnienia

I OSK 682/14 - Wyrok NSA z 2014-06-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie powołania powiatowej rady zatrudnienia