Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

VIII SA/Wa 720/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

II GSK 395/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące tylko do formy transmisji danych w formie dokumentu elektronicznego, bez zapewnienia innego sposobu dokonania tych czynności w sytuacji, gdy skorzystanie z drogi transmisji danych stało się obiektywnie niemożliwe lub istotnie utrudnione, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 69 Konstytucji.~ZNSA 2006 nr 4-5 str. 155

I SA/Bd 211/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji środków pieniężnych przekazanych z rachunku bankowego

VIII SA/Wa 718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

II GSK 1971/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania oraz umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodz...

VIII SA/Wa 364/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

VIII SA/Wa 972/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

II GSK 1794/14 - Wyrok NSA z 2015-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie interpretacji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

V SA/Wa 133/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

V SA/Wa 2454/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia[...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
1   Następne >   2