Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 4/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. w przedmiocie niepodjęcia decyzji w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego zobowiązuje Dyrektora Centrum Integracji Społecznej 'Zielone Światło' w O. do wydania rozstrzygnięcia w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego przez S. G., w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia Sądu.

I OSK 2393/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w rozpoznaniu wniosku

IV SAB/Wr 97/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oddalono skargę w całości.

II SAB/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SAB/Rz 29/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rejestracji pisemnych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

II SAB/Sz 11/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. w przedmiocie braku złożenia propozycji zatrudnienia

II SAB/Po 24/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SAB/Ke 71/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie nieprzedstawienia pisemnej propozycji określającej warunki pełnienia służby

II SAB/Ke 65/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nieprzedstawienia pisemnej propozycji określającej warunki pełnienia służby

II SAB/Ke 69/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie nieprzedstawienia pisemnej propozycji określającej warunki pełnienia służby
1   Następne >   +2   6