Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 416/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania,

VI SA/Wa 578/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej