Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego