Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Kr 766/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA 538/01 - Wyrok NSA z 2001-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA 1440/02 - Wyrok NSA z 2003-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA 3275/00 - Wyrok NSA z 2001-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA 113/02 - Wyrok NSA z 2002-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III ARN 20/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa (...) skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 639/95~ uchyla zaskarżony wyrok i poprzedzające go decyzje Ministra (...) i Wojewody ...

II SAB/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę