Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

OSK 945/04 - Wyrok NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

OPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-21

Skarga Bronisławy K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA