Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 1055/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora ośrodka leczniczo

II SA/Rz 861/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

II SA/Rz 862/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

III SA/Gd 277/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę z radnym

II SA/Lu 939/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły [...] w H.

II SA/Rz 1092/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szpitala

IV SA/Po 697/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 861/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-11

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy